Årsmøde 2019

Årsmødet afholdes d. 17. mats 2019 på Hotel Trinity Gl Færgevej 30, 7000 Fredericia.

Om formiddagen på dagen for generalforsamlingen afholdes det årlige årsmøde for ressourcepersoner jf. vedtægternes § 7 stk. 1. Årsmødet er det forum, hvor ledelsen af foreningen og de valgte ressourcepersoner samles, og hvor hver enkelt får mulighed for at bidrage med ideer vedrørende det daglige arbejde og visioner for fremtiden.

I mødet deltager bestyrelsen for Det Danske Rosenselskab, redaktionen for RosenNyt og web-redaktionen samt repræsentanter for kredsene. Endvidere inviteres revisorerne.

Hver kreds udpeger mindst to og højst tre repræsentanter til årsmødet. Bestyrelsen udarbejder dagsorden og tilrettelægger mødet.