25. marts, 2020

Brev til medlemmerne

Kære alle

 

Efter et par ekstraordinære uger, som har vendt op og ned på vores verden, vil jeg på vegne af Rosenselskabets bestyrelse personligt takke for jeres tillid i disse svære tider og samtidigt meddele, at alle arrangementer her på siden er aflyst indtil videre.

Coronavirus-pandemien er hidtil uset, den har vist sårbarheden i vores samfund, men også dets mest engagerede, støttende og ansvarlige side. Vi har været vant til at socialisere og nyde friheden til at gå ud og kunne bevæge os frit, men vi har nu forstået, at det er tid til at blive hjemme, at tage sig af vores kære og os selv.

Ingen er upåvirkede af denne Covid-19 pandemi, og set i lyset af den alvorlige trussel mod hele vores samfund, forekommer den tvungne udskydelse af generalforsamling i Rosenselskabet den 15. marts i Holte ret ubetydelig.

Udskydelsen er dog en stor skuffelse for bestyrelsen og de nye kandidater, som stiller op. Alle havde set frem til en endelig afklaring af den vanskelige situation for Rosenselskabet, som en lille gruppe skadevoldere bærer ansvaret for. Dels ved at indkalde og afholde en ulovlig ekstraordinær generalforsamling (e-gf) 27. okt. 2019, dels ved at begå en del uhyrlige overgreb på Rosenselskabet og den bestyrelse, som er valgt på den ordinære generalforsamling 17. marts 2019.

Uhyggeligt at man i Danmark med et referat af en ulovligt indkaldt e-gf, på kun få dage kan få uhindret adgang til en forenings formue på næsten 800.000 kr. Få uger senere beviste bestyrelsens advokat at indkaldelsen var ulovlig, og alene derfor er den selvudråbte bestyrelse en nullitet. Som konsekvens måtte Danske Bank indefryse Rosenselskabets konti.

Af de mange dybt usympatiske forsøg på at vildlede medlemmerne, er køb af domænet www.detdanskerosenselskab.dk med domænemails som formand@,  kasserer@ og  info@detdanskerosenselskab.dk. Der er set utallige forsøg på at narre medlemmer til at tro at mailen kommer fra den lovlige bestyrelse.

Her 5 mdr. senere er status uforandret. For 2 uger siden sendte vi endnu et udkast til forlig, som vi nu må formode ikke vil blive besvaret. Vores advokat har udarbejdet stævning til en retssag mod den ulovlige gruppe.

Jeg vil slutte med at vise min påskønnelse til alle mennesker, der arbejder dag og nat for at overvinde denne situation, især de medicinske teams, sikkerhedsstyrkerne og dem, der fortsætter med at arbejde for at tjene og forsyne resten. Bestyrelsen og mine tanker er med dem, der lider mest, dem, der har mistet nogen de elsker eller forsøger at overvinde virussen.

Med vore allerbedste ønsker,

Inger, Margrethe, Lise og Torben