12. august, 2019

Hvilke roser er resistente overfor stråleplet?

Hanne Tomazos har stillet følgende spørgsmål: Hvilke sorter af roser kan jeg købe, som er resistente overfor stråleplet.


Kære Hanne

Det korte svar er: Ingen.

Men alle firmaer der udvikler nye roser gør et stort arbejde med at udvælge de bedste og mest resistente roser, før de kommer på markedet, men den fuldkomne opnår man nok aldrig. Hvis man skal nævne nogle der kan dyrkes uden de store bekymringer så er det rugosa typerne. Besøg nogle rosenhaver og se hvad der trives og spørg erfarne rosenfolk om deres erfaringer.

Jeg har lyst til at fortælle, at jeg for mange år siden havde et bed med ’Egeskov’ som jeg var meget glad for. Det er en smuk rose, og den var stabil i alle henseender, indtil et år hvor den pludselig fik stråleplet. På dette tidspunkt var jeg ung og havde stadig meget at lære om dyrkning af roser.

Mogens Olesen, som ejer Poulsen Rose Aps. sammen med sin hustru Pernille Poulsen, var her i Ribe og holdt foredrag for Rosenselskabets lokale medlemmer. Jeg fortalte ham om min oplevelse med ’Egeskov’ som jeg anså for at være sund i alle henseender, og hvorfor får den så pludselig stråleplet, spurgte jeg.

Svaret, som jeg aldrig glemmer, har ligget mig på sinde lige siden: Nogle roser er almindeligvis resistente over for svampesygdomme, men når man så alligevel konstaterer,  at den rose som man erfaringsmæssig anså for at være superresistent  alligevel bliver angrebet, så skyldes det at flere ugunstige faktorer optræder på samme tid. Der kan f.eks. være tale om sen frost efter at rosen er gået i vækst, hyppige  vejrskift, vedvarende regn og stort smittetryk fra øvrige roser i haven.

Mange rosenhilsener

Birthe og Ernst Jensen