Jordbundsanalyse

Ingrid Uldum spørger.

Jeg spurgte dig om råd til kvaliteten af jorden i min forhave, og at problemet er, at væksterne ikke trives som i den øvrige del af haven. Du anbefalede en jordanalyse, og du hjalp med at finde en mailadresse.

Nu har jeg fået svaret på analysen, men jeg ved ikke hvad jeg skal bruge den til. Jeg har ringet til Eurofins, som har lavet analysen, den agronom jeg talte med, havde kun forstand på landbrug. Jeg har skrevet til Havens spørgepanel og medsendt analysesvaret, jeg har ikke fået noget svar.

Jeg vedhæfter analysesvaret.
analyse

 

 

 

 

Jeg har fået en vejledning til tolkning af svaret og er kommet frem til:

Rt i min jord er 7,2, den anbefalede værdi i lerjord er 6,0 – 7,5. Er det ok til havebrug, stauder, roser, sommerblomster?
Pt i min jord er 7,2, den anbefalede værdi er mellem 2 og 4. Så er min værdi alt for høj, hvad betyder det for væksten?
Kt i min jord er 23, den anbefalede værdi er mellem 7 og 15. Igen en alt for høj værdi, hvad betyder det for væksten?
Mgt i min jord er 14, den anbefalede værdi er mellem 4 og 8, altså en for høj værdi.

Jeg er noget på ”herrens mark”, jeg vil så gerne gøre det rigtige, det er så ærgerligt, at væksterne ikke trives og blomstrer, det er også mange dyre planter der er ”synet hen”.

Kan du se noget i disse tal.

Mange hilsner

Ingrid


Ernst Jensen svarer.

Det er rigtig interessant at se resultatet af jordanalysen, det skaber klarhed og giver en forklaring på hvorfor planterne mistrives.

Hvis man ser analyseresultat på hver enkelt bestanddel isoleret, ser det ud som der er noget rivende galt med indholdet af fosfor, kalium og magnesium, når man holder det op mod vejledningen fra laboratoriet. Den samlede bedømmelse får man imidlertid kun ved at se analysens enkeltresultater som en helhed, og hvad der er meget vigtigt, det skal ses i forhold til hvad det er for en type jord vi har med at gøre.

Fosfor, kalium og magnesium binder sig meget kraftigt til leret, som er hovedbestanddelen af jorden i din forhave. I sandjord ville der slet ikke kunne opstå så store koncentrationer, det vil nemlig løbende blive udvasket af nedbøren, fordi der kun er få eller ingen lerpartikler, som det kan binde sig til.

Kvælstof derimod er meget flygtigt, fordi det slet ikke i samme grad binder sig til jordpartiklerne.

Syre/base balancen, i daglig tale kaldet reaktionstallet, forkortet Rt, har en helt afgørende betydning på planternes evne til at optage de forskellige næringsstoffer, herunder fosfor, kalium og magnesium, der er i den gødning vi udlægger. Når den rigtige syre/base balance er til stede vil planterne være i stand til at optage al næring og de vil trives på bedste vis. Isoleret set ser Rt tilsyneladende fin ud, men fosfor, kalium og magnesium er imidlertid bundet så hårdt i lerjorden at de ikke kan frigives ved et Rt på 7,2.

Hvis man ændrer på Rt, det gør man ved at tilfører jorden noget kalk, så vil jorden blive mere basisk og det er en del af kuren. Kalken blødgør jorden og det bevirker at den kraftige binding ophører, således at næringsstofferne kan frigives og optages af planterne. Rt falder hele tiden af sig selv på grund af blandt andet syrenedfald, jorden skal derfor med jævne mellemrum have tilført kalk for at den rigtige balance kan opretholdes.

Kuren er:

  1. At udstrø 3 kg jordbrugskalk (ikke Dolomitkalk) pr. 10 kvadratmeter og det er rigtig fint at gøre der her i efteråret, så trækker det med nedbøren godt ned i jorden.
  2. Der er så store mængder af fosfor, kalium og magnesium i jorden, at der nok til adskillige år, så i de næste 4 -5 år skal du kun tilføre rent kvælstof, i form af kalksalpeter.
    Derefter kan du igen bruge den almindelige Nitrophoska 12-5-14.
  3. Et godt supplement til ovenstående vil være at ‘lufte’ jorden ved at tilføre god kompost. Har man ikke noget selv (husk det skal være helt omsat) så kan Weibulls Simontorp bruges.

Ingrid Uldum spørger efterfølgende:
om perlekalk kan anvendes og, om den gratis kompost fra affaldspladsen kan bruges.


Ernst Jensen svarer:

Du skal have gang i kuren så hurtigt som muligt, så derfor vil jeg absolut anbefale løs kalk, det siver hurtigt ned og virker med det samme. Perlekalk er svært opløseligt og kan ligge i flere år inden det virker.

Genbrugspladsens gratis kompost er varmebehandlet, og alt liv, også alle de nyttige jordbakterier der skaber liv i jorden, er derfor dræbt. Arbejdet er det samme om du bruger det ene eller det andet, men du får langt større udbytte af dine anstrengelser ved at bruge Weibulls Simontorp komposteret ko gødning som giver værdifuldt liv og næring til jorden.