Bestyrelsen

Der blev afholdt ekstraordinær generalforsamling d. 27. oktober 2019, hvor 71 fremmødte  (+ 46 fuldmagter) valgte ny bestyrelse. Medlemmer er velkomne til at rekvirere referatet af generalforsamlingen ved deres kredsleder eller ved at sende en mail til info@detdanskerosenselskab.dk

Her er bestyrelsen som blev valgt d. 27. oktober 2019

Formand
Jens Dejgaard Jensen:  formand@detdanskerosenselskab.dk

Kasserer
Anne Holländer:   kasserer@detdanskerosenselskab.dk

Næstformand
Lilian Skønager:  lilian@skonager.dk

Sekretær
Jens Otto Pedersen:  info@detdanskerosenselskab.dk

Priscilla Heltoft:  pmheltoft@gmail.com

Bente Egelund:  benteegelund@hotmail.com

Mette Krog:  mek@mettek.dk

Suppleanter:

Peter Ørum Scherg:  peter-scherg@live.dk

Susanne Duus:  susanneduus1@gmail.com

RosenNyt redaktør:
Mette Krog: rosennyt@detdanskerosenselskab.dk

Webredaktør
Birthe Magnusson:   webmaster@detdanskerosenselskab.dk