Personoplysninger

Personlige oplysninger dækker alle oplysninger, der kan bruges til at identificere en person, herunder,  for- og efternavn, postadresse og, e-mailadresse, og telefonnummer.

Hvilke personoplysninger indsamler og behandler vi?

Du kan altid gå ind på vores hjemmeside uden at fortælle os, hvem du er eller give personlige oplysninger om dig selv.
Det Danske Rosenselskab har dog brug for visse personoplysninger for at kunne levere blade og  nyhedsbreve til dig.

Det Danske Rosenselskab benytter IKKE  data-statistik over dine besøg på hjemmesiden.

Det Danske Rosenselskab indsamler og behandler oplysninger om dig, når du:
Indmelder dig  i Rosenselskabet, når vi sender dit Rosennyt og når vi udsender nyhedsbreve.

Det Danske Rosenselskab  opbevarer ikke informationer om betalingsmidler, fx kortnumre på betalingskort, bankkonto numre eller lignende.

Hvem videregiver Det Danske Rosenselskab personoplysninger til?

Personoplysninger afgivet på Rosenselskabet.dk  videregives kun til:

NETS Danid.dk i forbindelse med opkrævning af det årlige kontingent
Porto Partner ApS i forbindelse med fremsendelsen af Rosennyt

Hvor lagres dine personoplysninger?

Personoplysningerne lagres på servere i Danmark. Nogle personoplysninger administreres af en tredjemand/databehandler, som opbevarer og behandler personoplysninger på Rosenselskabets vegne i henhold til denne datapolitik, samt den gældende lovgivning om beskyttelse af persondata.

Vi opbevarer kun personoplysningerne, så længe det er nødvendigt i forhold til de oplyste formål ovenfor.

Adgang til oplysninger

Du kan altid ændre i dine kontooplysninger ved henvendelse til kasserer@Rosenselskabet.dk.