Når roserne finder på narrestreger (Prolifiering)

Hej Birthe og Ernst

Aller først mange tak for “Årets gang i rosenhaven” – en rigtig god ide og fin kalender for de forskellige gøremål vedr. pleje af roser.

Jeg vedhæfter nogle fotos af nogle rosenknopper fra min Strandingsrose, da jeg håber I kan hjælpe mig med at finde årsagen til deres udseende. Der dannes knopper inden i den oprindelige knop. Rosen er ikke af ny dato, men har aldrig tidl. haft så mange knopper som nu, dog er der ikke meget ved det, når de ikke udvikler sig til blomsterhoveder.

Great Western

Har gjort mig nogle tanker om for meget gøde ??? Overvejer at skære den helt i bund eller 20cm over jorden – god ide??

Tusind for jeres svar – som jeg håber I vil have ulejlighed med.

Med venlig hilsen

Tove Gregersen, Spjald


Når roserne begynder at sætte knopper stiger vores forventninger og hjertet begynder at slå lidt hurtigere, vi kan næsten ikke holde ventetiden ud længere. Knoppen folder sig ud og bliver til den smukke blomst som vi har ventet på og glædet os til. Engang imellem kan der komme et skår i glæden når et irriterende insekt har gnavet i knoppen, så bliver den udsprungne blomst stærk misdannet, men det er noget vi kender og kan forholde os til.

Noget helt andet er det når knoppen opfører sig helt anderledes og bliver til en knudret klump som slet ikke udvikler sig som om den vil blomstre. Den knudrede klump viser som regel lidt farve på de stærkt misdannede og underudviklede kronblade. I midten er det som om der skyder et nyt skud frem, somme tider flere og somme tider i flere etager.

Fænomenet hedder prolifiering, og når det optræder giver det altid anledning til bekymring hos rosenfolket. Har jeg nu gjort noget forkert eller er der noget jeg ikke har gjort?

Har man dyrket historiske roser som f.eks. bourbonrosen ’Great Western’ så kender man fænomenet. Vi har tidligere troet at det kun optrådte hos de historiske roser, fordi det aldrig tidligere er set hos de moderne roser. Men når vi som i sommeren 2009 kunne se det i flere forskellige moderne roser bl.a. ‘Eden’-’Willestrup’, så må vi tage det ind i vores lærdom.

Lars Åke Gustavson skriver i sin bog, at det er sandsynligt at det er genetisk betinget.

Efter mine iagttagelser er det også sikkert at det påvirkes eller stimuleres af vejrliget. Min erfaring er, at det skyldes nogle meget kolde dage/nætter på et bestemt kritisk tidspunkt i ”fosterudviklingen” af knoppen. Populært kan man sige, at knopsætningen bliver sat i stå og rosen går i en dvaletilstand på grund af kulde. Når den så ”vågner” igen har den glemt, at den allerede var i gang med at sætte knop og så starter den på ny. Fænomenet omtales også som ”at rosen skyder igennem” og det passer jo meget godt til det der rent faktisk sker. Så nogen sygdom er det altså ikke og du har altså heller ikke gjort noget forkert.