Rosenkreds København og omegn

Kredsen er en del af Det Danske Rosenselskab og henvender sig til alle, der er interesserede i roser og have. Geografisk dækker vi et område fra Charlottenlund i nord til Ishøj mod syd og Tåstrup, Skovlunde, Bagsværd, Måløv og Smørum i vest. Også Bornholm er knyttet til RK København.

Rosenkredsen har 176 medlemmer i januar 2017.

Rosenkredsens opgaver og ønsker er at

  • stimulere interessen for at dyrke roser og at sprede rosenglæde og viden om rosernes mangfoldighed
  • udbrede kendskabet til Det Danske Rosenselskab
  • gøre medlemmerne fortrolige med de forudsætninger, som er vigtige for dyrkning af roser.
  • arrangere sammenkomster, hvor medlemmerne kan udveksle erfaringer og lære nyt om roser og beslægtede emner, f.eks. Åben Have arrangementer
  • afholde foredrag, kurser, omvisninger, udflugter samt Rosens Dag.
  • holde et årligt medlemsmøde med valg til kredsledelsen.
  • være medarrangør af DRS’ internationale foredrag, som finder sted hvert andet år i januar måned.
  • være medarrangør af den store årlige rosenfest i Valbyparken i august, hvor der er rosenkonkurrencer og festlig underholdning.
  • at tiltrække nye medlemmer, indmeldelse i DRS kan ske i forbindelse med vore arrangementer (ved den lejlighed sparer man 50 kr på indmeldelsen) samt på hjemmesiden.

Vores program kan læses i RosenNyt og på hjemmesiden samt i vore Nyhedsmails, som sendes til kredsens medlemmer samt til medlemmer fra andre kredse, som har udtryk ønske om dette.

Det er vigtigt, at I meddeler kredslederen, hvis I får ny mailadresse og tlf.nr.

Kredsledelsen består af

Kontakt: Solveig Jagd. Mail: ebsoj@mail.dk, tlf. 2422 9016

Vi har en kreds af  ’ressourcepersoner’, dvs. medlemmer, som giver en hjælpende hånd ved vore arrangementer – hvis man er interesseret, venligst kontakt Solveig Jagd