Rosenkreds Nordsjælland

Kredsledelsen består af:

Eva Nexmand Hauge (konstitueret kredsleder)  evanexmand@hotmail.com  tlf:  4160 0033