Rosenkreds Ribe/Esbjerg

Rosenkreds Ribe/Esbjerg er en del af Det Danske Rosenselskab og henvender sig til alle der er interesseret i roser og have. Geografisk dækker vi et område fra Brørup og Gram i øst, Varde i nord og Tønder i syd.

Rosenkredsens formål

  • At udbrede interessen for at dyrke roser, sprede rosenglæde og kendskab til Det Danske Rosenselskab.
  • At gøre medlemmerne fortrolige med de udfordringer der er ved at dyrke roser.
  • At arrangere sammenkomster hvor medlemmerne kan udveksle erfaringer, glæder som sorger
  • Holde foredrag og tema dage, arrangere udflugter og rejser

Program kan læses i RosenNyt og på hjemmesiden

Mailadresser har vi på næsten alle vores kredsmedlemmer, og vi udsender informationer om tidens gøremål i haven og arrangementer. Alle er velkommen til at indsende forslag og ideer. Kritik er også velkomment.

Kredsledelsen

Birthe Lund Jensen,  75421834/20221430, biluje@gmail.com
Lisbeth Andersen,  20780179, hala@email.dk
Susanne Worm, 61759678,  susanneworm@hotmail.com
Kirsten Madsen, 75423518,  kirstenogkurt@mail.dk
Ole Bjerre Rasmussen, 26708066, Bjerre@skorstensfejeren.dk
Betty Neel Jansen, 75423096, bp-ribe@stofanet.dk
Lilian Skønager, 61423980, lilian@skonager.dk

Kontakt Birthe Lund Jensen, kredsleder

Kredsledelsen blev valgt marts 2016