Rosenkreds Sønderborg og Omegn

Rosenkreds Sønderborg og Omegn er en del af Det Danske Rosenselskab og henvender sig primært til alle, der er interesseret i have og roser og bosiddende i Sønderborg og Åbenrå kommuner.

Rosenkredsens formål

At samle områdets medlemmer til udveksling af glæder og sorger med vore roser, samt udbrede og udvide kendskab til roser og til Det Danske Rosenselskab.

Vi har en mailliste, som vi bruger, når der inviteres til spontane arrangementer med kort varsel, når der sendes remindere om vore arrangementer, eller hvis vi på anden måde gerne vil i kontakt med vore medlemmer. Derfor send en mail, hvis du skifter mailadresse.

Rosenkredsens aktiviteter

Besøg i hinandens haver i blomstringstiden for medlemmer, Dagligstuemøder for medlemmer, Udflugter for medlemmer, Kurser for medlemmer, Foredrag og temamøder for alle interesserede.

Bliv medlem

Indmeldelse sker via internettet på www.rosenselskabet.dk eller med rabat ved ét af vore arrangementer.

Rosenkredsledelsen

Marianne Renner Lauritsen, Frederiksgård, 6440 Augustenborg  tlf.  40215525
Lars Bengtson, Mommark, 6470 Sydals  tlf.  29277144
Lone Layendecker, 6400 Sønderborg  tlf.  25695531
Ejnar Jørgensen, Kegnæs, 6470 Sydals  tlf.  24835685
Anne Marie Kokhav Petersen, 6400 Sønderborg  tlf.  21477447

Kontakt: marianne@rosenhaven-frederiksgaard.dk