Rosenpleje

Rosenkalenderen – Året gang i rosenhaven

Tekst: Birthe Lund Jensen


Januar og februar:januar

Hold øje med vejrliget. I tilfælde af snevejr rystes rosenbuskene fri for sne, så grenene ikke brækker. Bind de lange nye skud på  klatreroserne ind til tolperne, så de ikke brækker. Hvis der er hård frost og solskin, beskyttes roserne med grangrene for at hindre udtørring.


martsMarts:

Det er nu, foråret – og dermed rosenaktiviteterne – begynder.
I begyndelsen af marts, under forudsætning af at jorden ikke er frostbunden, udlægges naturgødning. Der findes flere udmærkede produkter i handelen. Følg brugsanvisningen på emballagen.

Fra midten af marts udbringes også nitrophoska, NPK 12- 5-14 eller lign. (14-3-18) 100 g/m2. Hvis der ikke er udsigt til hård frost, kan beskæringen begynde i slutningen af måneden. Start med at dtynde og beskære de store klatreroser og buskroser.

Grundregler for beskæring:
Fjern alle visne og døde grene. Beskadigede og knækkede grene beskæres til under det dårlige sted. Fjern grene, der vokser på tværs/indad. De små grene, der vokser frem fra basis, fjernes helt. dvælg en passende mængde sunde grene og afkort dem til en passende længde. Store buske har godt af en kraftig udtynding hvert 2./3. år.

Når man beskærer, skal man skære ned til frisk ved, dvs. marven i grenene skal være hvid eller lys gullig. Hvis jorden ikke er frostbunden, er det også plantetid for roser – enten barrods- eller potteroser. Jorden skal være løs, så den let falder sammen om rosens rødder eller potteklumpen. Rødderne på barrods-roser afkortes til 20-25 cm og sættes i en spand vand nogle timer inden lantning. Roserne plantes, så podestedet er ca. 5-7 cm under jordoverfladen. Jorden trykkes let til. Husk at nyplantede roser ikke må gødes den første måned. Det er også nu, man kan flytte roser, hvis man synes, de skal have en anden plads i haven.


AprilApril:

Så er det for alvor tid til beskæring, Hvis der ikke er udsigt til hård nattefrost. I midten af måneden gødes roserne igen med nitrophoska, NPK 12-5-14 eller lign. ca. 25 g/m2 bed. Gødningen kradses forsigtigt ned i overfladen. Hvis det er en tør periode, så vent med gødningen, til vi får nedbør igen. I tørre perioder skal vi også være opmærksomme på at få vandet tilstrækkeligt, for det er nu, roserne skal til at udvikle sig og har brug for energi. En god grundvanding kan anbefales.

Husk altid: ”Roserne skal have gødning, vand
og kærlighed. De to første kan overdrives,
det kan det sidste ikke!”

Citat Ernst Jensen.


majMaj:

Der gødes igen med 25g/m2 bed under forudsætning af, at den tidligere gødning er opbrugt. I stedet for at gøde en gang om måneden, kan man gøde hver 14. dag med den halve portion. Først på måneden er allersidste udkald for plantning af barrodsroser. Herefter og helt hen til oktober plantes kun pottede roser.

Det er nu, vi skal holde øje med stængelsygen, en svamp der hovedsageligt sætter sig ved tornene. Fjern alt over det angrebne sted. Det er en god idé at gå roserne efter nu, for måske skal der efterbeskæres.

Hold øje med nedbøren. Slutningen af april og maj måned kan være tørre perioder og så er det nødvendigt at vande – grundvande, ikke sjatvande. Det er nu, roserne lægger grunden til den flotte blomstring, vi ser frem til. Hvis vi ikke vander, vil forsømmelsen vise sig senere på sæsonen som meldug.

Det er også nu, her i den første uge af maj, vi skal sprøjte forebyggende for insekt- og svampeangreb. Mod insekter anvendes f. eks. Calypso. Doseringen er beskrevet på emballagen. Det er på denne tid insekterne flyver rundt og lægger æg. Mod stråleplet anvendes f.eks. Baymat Ultra 3 gange med 14 dages mellemrum. Også her er doseringen beskrevet på emballagen.


JuniJuni:

Hold stadigt øje med nedbøren. Hold også øje med insektangreb og eventuelt angreb af meldug og stråleplet. Lus forekommer af og til gennem sæsonen. Bekæmp med vand eller sæbevand.

Der gødes igen med 25 g/m2 NPK 12-5-14 eller 14-3-15. På god muldjord og lerjord kan gødningen med fordel erstattes af 23-3-7 eller kalksalpeter for at undgå for meget kalium. Nogle roser skal måske allerede sommerbeskæres sidst på måneden. Skær ned til en udadvendt ny knop.


JuliJuli:

Først i måneden er det sidste gang, der gives gødning (25 g/m2). Derefter skal roserne spise resten af gødningen op og levere den smukke blomstring resten af sæsonen.

Fjern visne blomster og check for insekt- og svampeangreb. Sprøjt eventuelt igen. Nyd blomstringen. For de sommerblomstrende rosers vedkommende varer det et helt år igen, før de udfolder deres pragt.


AugustAugust:

Fjern visne blomster. Den første blomstring er nu overstået for de fleste rosers vedkommende. De remonterende typer lader nu op til en ny smuk blomstring. Nogle er måske i gang, andre kommer senere.


Hansa - Ernst JensenSeptember:

Giver som regel en smuk efterårsblomstring for mange rosers vedkommende. Fjern fortsat visne blomster, og nyd den flotte efterårsblomstring inden vi går ind i vintermånederne, hvor vi skal undvære blomstringen for en længere periode.


oktoberOktober:

Sidste halvdel af måneden er den ideelle plantetid for barrodsroser. Roserne får godt fat i jorden inden vinteren og er klar til at vokse, når foråret kommer. Det er også nu roserne kan flyttes.


NovemberNovember og december:

Husdyrgødning fra eget husdyrhold og eventuel kompost udlægges fra midten af måneden, eller når roserne er gået af vækst.

Visne blade fra roserne fejes sammen og brændes eller bortskaffes. Herved mindskes risikoen for overlevelse af skadelige svampe. Bind de lange, nye skud på klatreroserne fast til stolperne, så de ikke brækker, når det stormer eller der kommer sne. Det er dem, der bærer blomster næste år.

Dæk eventuelt de sarteste roser ved basis med lidt løs jord og bøgeblade. Læg eventuelt lidt granris over – hermed holdes podestedet tørt. Dæk aldrig med spagnum eller andet, der suger vand.

December: Her fortsættes med novembers aktiviteter