Rosenkredse

Det Danske Rosenselskab er organiseret i en række rosenkredse. På kortet kan du få en hurtig oversigt over kredsene

Rosenkreds Aarhus Kredsleder Bent Jensen [email protected]

Rosenkreds Himmerland Kontaktperson Bent Jensen [email protected]

Rosenkreds Midtjylland Kredsleder Arne Simonsen [email protected]

Rosenkreds Midt-Vestjylland Kontaktperson Arne Simonsen [email protected]

Rosenkreds Nordjylland Kredsleder Merete Møller [email protected]

Rosenkreds Ribe-Esbjerg Kredsleder Lilian Skønager [email protected]

Rosenkreds Sønderborg og omegn Kontaktperson Jens Otto Pedersen [email protected]

Rosenkreds Trekanten Kredsleder Jens Otto Pedersen [email protected]

Rosenkreds Fyn Kontaktperson Gerner H. Sørensen [email protected]

Rosenkreds Lolland-Falster Kredsleder Birthe Magnusson

Rosenkreds Nordsjælland Kredsleder Eva Hauge [email protected]

Rosenkreds Vestsjælland Kredsleder Carsten Carlsen [email protected]

Rosenkreds Syd-Østsjælland Kredsleder Peter Ørum Scherg [email protected]

Rosenkreds København og omegn Kontaktperson Anne Holländer [email protected]