Årsmøde 2018

Der indkaldes hermed i henhold til vedtægternes § 7 til:

Årsmøde 2018
Søndag d. 4. marts kl. 10.00

Yderligere information om årsmødet udsendes til kredsene.

Vel mødt

Bestyrelsen