Årsmøde 2020

Årsmødet er det forum, hvor ledelsen af foreningen og de valgte ressourcepersoner samles, og hvor hver enkelt får mulighed for at bidrage med ideer vedrørende det daglige arbejde og visioner for fremtiden.
I mødet deltager bestyrelsen for Det Danske Rosenselskab, redaktionen for RosenNyt og webredaktionen samt repræsentanter for kredsene. Endvidere inviteres revisorerne.
Hver kreds udpeger mindst to og højst tre repræsentanter til årsmødet. Bestyrelsen udarbejder –bl.a. på baggrund af forslag fra kredsene – dagsorden og tilrettelægger mødet.
Yderligere information om årsmødet udsendes til kredsene ca. en uge forinden.

Mere information følgere når tiden nærmer sig