Bestyrelsen

Valgt ved generalforsamling den17. marts 2019 for 2 år:

Formand
Inger Schierning

Næstformand
Lise Færch

Bestyrelsesmedlem
Torben Sander

Valgt på generalforsamling den 4. marts 2018 for 2 år:

Kasserer
Margrethe Franck